TARAFLAR

MADDE-1

 1. SATICI BİLGİLERİ

Satıcı Ünvanı: LARENDELİ KOZMETİK VE AROMA TERAPİ HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle “satıcı” olarak anılacaktır.)

Satıcı Mersis No: 0608164028400001

Satıcı Tüzel Kişi Adına İşlem Yapan Yetkili Kişi: Tamer YENİEL

Satıcı İnternet Adresi: https://pediaterapi.com/

Satıcı Adresi: ERYAMAN MAH. 313 SK. MELİS APT BLOK NO: 6 İÇ KAPI NO: 4 ETİMESGUT / ANKARA

Satıcı e-posta: pediaterapi@gmail.com

 1. ALICI BİLGİLERİ

Alıcı Ad Soyadı:         (sipariş veren ve alıcı gerçek veya tüzel kişiler bundan böyle “alıcı” olarak anılacaktır.)

Alıcı T.C. No:            

Alıcı Adres:                

Alıcı E-posta:            

Alıcı Telefon:            

Alıcı Dışında Ürünü Teslim Almaya Yetkili Kişi:             

SÖZLEŞME KONUSU

MADDE-2

Bu mesafeli satış sözleşmesi bundan sonra “sözleşme” olarak anılacaktır. Bu sözleşme alıcının, satıcıya ait internet sitesi üzerinden sipariş ettiği aşağıdaki özellikleri belirtilen ürünün, aşağıda belirtilen miktarda satışına ilişkin olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince alıcı ve satıcı taraflar arasındaki hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkindir.

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ, BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

MADDE-3

 • Sözleşme konusu ürün; portakal, lavanta, gül ve kahve aromalı olmak üzere 4 farklı türde üretilmiş olup alıcı her birinden en fazla 4 adet sipariş verebilir. Ürünün Özellikleri;
 • 2,5*2,5*2,5 boyutlarında şeffaf plastik küp kutu içerisindedir.
 • Piramit şeklini andıran biçime sahip taşınır maldır.
 • Kutusu ve kutu içindeki çiçek parçalarıyla 40 ila 50 gr ağırlığındadır.
 • Bitkisel yağlardan formulize edilmiş olup; gül, kahve, lavanta ve portakal aromalı 4 çeşidi vardır.
 • Her çeşidi farklı renge sahiptir.
 • Sözleşme bedeli 250 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Alıcı bir gün içinde bu bedeli ödemelidir. Ödemesi yapılmayan ürünün teslimatı yapılmaz.
 • Alıcı ödemeyi satıcıya ait internet sitesi üzerindeki İYZİCO sanal pos uygulamasıyla yapacaktır.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ

MADDE-4

Alıcının internet sitesi üzerinden ürünü almak için Madde-1.2. de belirtilen bilgilerini girerek sözleşmeyi onaylamasıyla sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Alıcının satıcıdan almış olduğu ürünün kendisine teslim edilmesiyle birlikte sözleşme yerine getirilmiş sayılacaktır.

ÜRÜNÜN TESLİMATI

MADDE-5

Sözleşme konusu ürün, satıcı tarafından alıcının bildirdiği adrese Kargo firmaları vasıtasıyla gönderilecektir.

Sözleşme konusu ürünü / ürünleri alıcıdan başka birinin teslim alacak olması durumunda, teslim alacak kişinin, ürünü teslim almaktan kaçınması halinde satıcının herhangi bir yükümlülüğü ve sorumluluğu olmayacaktır.

TESLİMAT MASRAFLARI ve İFASI

MADDE-6

Sözleşme konusu ürünün teslimat masrafları satıcıya aittir. Teslimat, alıcı tarafından sözleşme bedelinin satıcıya ödenmesi ile birlikte en fazla yedi gün içerisinde satıcı tarafından gerçekleştirilir. Ürün / ürünlerin satıcı tarafından kargo firmasına teslim edilmesiyle satıcının sorumluluk ve yükümlülüğü ortadan kalkar.

Alıcının ürün bedelini sözleşme yürürlüğe girdikten itibaren bir gün içerisinde ödememesi halinde, satıcı tarafından teslimat yükümlülük ve sorumluluğu ortadan kalkar. Ürün faturası, teslimat sürecinde alıcı tarafa teslim edilecektir.

HASARA İLİŞKİN SORUMLULUK

MADDE-7

Sözleşme konusu ürünün kutusunun kırılmadığı, kapağının açılmadığı ve içindekilerin kutunun dışına dökülmediği sürece ürün hasara uğramış sayılmaz. Bu durumda ürün sağlam ve eksiksiz kabul edilir

Mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla satılanın yarar ve hasarı zilyetliğin devri anına kadar satıcıya aittir. Yine mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla alıcının satılanın zilyetliğini devralmada temerrüde düşmesi durumunda, satılanın yarar ve hasarı zilyetliğin devri gerçekleşmiş sayılarak alıcıya ait olacaktır.

Satıcı alıcının isteği üzerine ürünü başka bir adrese gönderirse satılanın yarar ve hasarı taşıyıcıya (kargo firmasına) teslim edildiği anda alıcıya ait olacaktır.

AYIBA İLİŞKİN SORUMLULUK

MADDE-8

8.1.  Satıcı;

 1. Ürünü sağlam, eksiksiz ve sözleşmede belirtilen niteliklerinde teslim etmekle sorumludur.
 2. Ürünün kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydayı ortadan kaldıran veya önemli ölçüde maddi ve ekonomik kayıpların bulunmasından sorumludur.
 3. (a) ve (b) bentlerindeki sorunların yaşanması halinde satıcı; alıcının isteği doğrultusunda ürünü geri almakla veya değiştirmekle yükümlüdür.

8.2.  Alıcı;

 1. Teslim aldığı ürünü makul bir süre içinde gözden geçirmekle yükümlüdür. Bu süre her halde teslim aldığı andan itibaren 24 saati geçemez.
 2. Herhangi bir ayıp tespit etmesi durumunda uygun bir süre içinde bunu uygun kanallardan satıcıya bildirmekle sorumludur.

MÜCBİR SEBEPLER

MADDE-9

Satıcı ve alıcı tarafın kontrolleri dışında, öngörülemeyen, sözleşme yürürlüğe girdiği anda mevcut olmayan ve acil durumlar olarak nitelendirilebilecek haller mücbir sebepleri oluşturur. Mücbir sebebe maruz kalan taraf ivedilikle bu durumu imkânları ölçüsünde diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

MADDE-10

Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde il ve ilçe tüketici hakem heyetleri ve kapsamı dahilinde Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ:

ALICI İMZA:

SATICI İMZA: